Dobrý právnik Prešov

Právnik JUDr. Vladimír Mačík, so sídlom v Prešove, poskytuje právne služby na celom území Slovenskej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb je pre nás prioritný záujem klienta. Dobrý právnik profesionálnym a osobným prístupom reflektuje záujmy klienta, so zohľadnením špecifík každého jednotlivého prípadu, v ktorom sa v maximálnej možnej miere snaží o uplatnenie Vašich práv a nárokov. 

Našim cieľom je, aby každý klient po kontakte s nami odchádzal s konkrétnym riešením svojho problému. Sme pripravení poskytovať Vám profesionálne služby v oblasti trestného, občianskeho, obchodného, rodinného, dražobného práva a práva obchodných spoločností.