Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Mačík – advokát/majetkový právnik Prešov poskytuje komplexný právny servis v majetkovoprávnej agende

Ako majetkový právnik som pripravení poskytovať Vám profesionálne služby v oblasti trestného, občianskeho – majetkového, obchodného, rodinného, dražobného práva a práva obchodných spoločností.