Advokátska kancelária Mačík poskytuje odborné, efektívne a inovatívne právne služby s individuálnym zameraním a prístupom ku každému jednotlivému klientovi.

  • Pri poskytovaní právnych služieb je pre nás prioritný záujem klienta.
  • Profesionálnym a osobným prístupom reflektujeme záujmy klienta, so zohľadnením špecifík každého jednotlivého prípadu, v ktorom sa v maximálnej možnej miere snažíme o uplatnenie Vašich práv a nárokov.
  • Našim cieľom je, aby každý klient po kontakte s nami odchádzal s konkrétnym riešením svojho problému. 
  • Sme pripravení poskytovať Vám profesionálne služby v oblasti trestného, občianskeho, obchodného, rodinného, pracovného, administratívneho, dražobného práva a práva obchodných spoločností.