KONTAKT

Hlavná 137, Prešov, Slovenská republika

Termín právnej konzultácie si môžete dohodnúť telefonický alebo emailom:

Tel.: +421 908 073 609

Tel.: +421 948 178 183

Mail: macik@macik-advokat.sk

Facebook: facebook.com/macikadvokat

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

JUDr. Vladimír Mačík – Advokátska kancelária

IČO: 527 635 79

DIČ: 107 982 8871

IČ DPH: SK107 982 8871

Ev. č. advokáta: 7910