PROFIL

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Mačík, so sídlom v Prešove, poskytuje odborné, efektívne
a inovatívne právne služby na celom území Slovenskej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb
je pre nás prioritný záujem klienta.


Profesionálnym a osobným prístupom reflektujeme záujmy klienta, so zohľadnením špecifík
každého jednotlivého prípadu, v ktorom sa v maximálnej možnej miere snažíme o uplatnenie
a chránenie Vašich práv a nárokov. 

Našim cieľom je, aby každý klient po kontakte s nami odchádzal s konkrétnym riešením
svojho problému. Sme pripravení poskytovať Vám profesionálne služby v oblasti trestného,
občianskeho, obchodného, rodinného, dražobného práva a práva obchodných spoločností.