PROFIL

Advokátska kancelária Mačík poskytuje odborné, efektívne
a inovatívne právne služby na celom území Slovenskej republiky.

Pri poskytovaní právnych služieb
je pre nás prioritný záujem klienta.


Profesionálnym a osobným prístupom reflektujeme záujmy klienta, so zohľadnením špecifík
každého jednotlivého prípadu,

v ktorom sa v maximálnej možnej miere snažíme o uplatnenie
a chránenie Vašich práv a nárokov. 

Našim cieľom je, aby každý klient
po kontakte s nami odchádzal s konkrétnym riešením
svojho problému. Sme pripravení poskytovať Vám profesionálne služby v oblasti trestného,
občianskeho, obchodného, rodinného, pracovného, administratívneho, dražobného práva a práva obchodných spoločností.