Advokát Prešov

JUDr. Vladimír Mačík – Advokát Prešov poskytuje odborné, efektívne a inovatívne právne služby so zohľadnením špecifík každého jednotlivého prípadu, v ktorom sa v maximálnej možnej miere snažíme o uplatnenie Vašich práv a nárokov.