Právnik Prešov

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Mačík – advokát/právnik, so sídlom v Prešove, poskytuje právne služby na celom území Slovenskej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb je pre nás prioritný záujem klienta. Profesionálnym a osobným prístupom reflektujeme záujmy klienta, so zohľadnením špecifík každého jednotlivého prípadu, v ktorom sa v maximálnej možnej miere snažíme o uplatnenie Vašich práv a nárokov. 

Našim cieľom je, aby každý klient po kontakte s nami odchádzal s konkrétnym riešením svojho problému. Sme pripravení poskytovať Vám profesionálne služby v oblasti trestného, občianskeho, obchodného, rodinného, dražobného práva a práva obchodných spoločností.