Obhajca Prešov

JUDr. Vladimír Mačík – obhajca Prešov poskytuje právne služby na celom území Slovenskej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb je pre našu advokátsku kanceláriu prioritný záujem klienta. Profesionálnym a osobným právnickým prístupom reflektujeme záujmy klienta, so zohľadnením špecifík každého jednotlivého prípadu, v ktorom sa v maximálnej možnej miere snažíme o uplatnenie Vašich práv a nárokov. 

Cieľom našej advokátskej kancelárie je, aby každý klient po kontakte s nami odchádzal s konkrétnym riešením svojho právneho problému.