Trestný právnik Prešov

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Mačík – obhajca/advokát/trestný právnik Prešov poskytuje komplexný právny servis v obhajobe obvinených a zastupovanie poškodených v trestnom konaní.

Trestný právnik Prešove so zameraním na obhajobu obvinených vo všetkých štádiach trestného konania a právnu pomoc poškodeným v trestnom konaní